Može li netko drugi preuzeti paket u pošti koji glasi na moje ime?

Paket na pošti može preuzeti isključivo osoba čije je ime i prezime na paketu, međutim, ukoliko Vi nećete biti u mogućnosti preuzeti pošiljku, na pošti možete napraviti punomoć na drugu osobu / podnijeti zahtjev za zadražavanje pošiljke na pošti ili za preusmjeravanje na drugu adresu.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

*